Wat is het inburgeringsproces in Vlaanderen?

De Vlaamse staat maakt er een erezaak van dat alle mensen die naar Vlaanderen verhuizen goed geïntegreerd zijn. Alle expats moeten het gevoel hebben dat ze hun plek in België hebben. Het is dus mogelijk een inburgeringstraject te volgen, dat u bij aankomst wordt aangeboden. Dit is bedoeld om u alle kennis en knowhow bij te brengen om actief deel te nemen aan het leven in Vlaanderen.

Het is ook een manier om je te oriënteren op je professionele en sociale toekomst. Een soort kleine hulp op het minimum, namelijk: “Hoe word ik ondernemer?”, “Hoe word ik werknemer?”, “Hoe kan ik mijn kinderen opvoeden?” En vele anderen.

Als je uit een heel ander land komt dan België, waar de samenleving anders werkt, moet je een integratieproces overwegen om je te oriënteren en vooral om niet te verdwalen in je nieuwe leven. Deze hulp staat open voor iedereen. In sommige situaties kan het zelfs verplicht zijn.

Voor nieuwe Belgische minderjarigen wordt het inburgeringstraject niet aangeboden omdat het via het onderwijs op school plaatsvindt. Uw kinderen passen zich dus aan aan Vlaanderen als ze naar school gaan.

Wat zijn de voorwaarden voor inburgering om zich in Vlaanderen te vestigen?

Inburgering is bedoeld voor allochtonen van 18 jaar of ouder die zich in Vlaanderen of Brussel vestigen om daar te wonen. In het buitenland geboren Belgen met minstens één buiten België geboren ouder behoren tot de doelgroep voor inburgering.

Iedereen die tot de doelgroep inburgering behoort, heeft recht op een inburgeringstraject.

Sommige nieuwkomers moeten een pad van inburgering volgen, met name:

Buitenlanders die:

 • zijn 18 jaar of ouder
 • zijn ingeschreven in het rijksregister (Rijksregister)
 • woont in een gemeente in het Vlaamse Gewest
 • voor het eerst een verblijfsvergunning hebben die langer dan 3 maanden geldig is.

Belgen die:

 • zijn 18 jaar of ouder
 • zijn niet geboren in België
 • minstens één ouder hebben die niet in België geboren is
 • worden voor het eerst gedurende maximaal 12 opeenvolgende maanden in het nationale bevolkingsregister ingeschreven.

Allophone kleine nieuwkomers die:

 • 18 jaar oud zijn als ze gedurende 12 opeenvolgende maanden niet voor het eerst in het nationale bevolkingsregister zijn ingeschreven met een verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden
 • Nieuwkomers die predikant zijn van een religie in een plaatselijke kerk of een door de Vlaamse overheid erkende religieuze gemeenschap.

Voor deze categorieën nieuwkomers geldt de inburgeringsplicht zolang zij niet voldoen aan het inburgeringsprogramma.

Let op: voor Vlaanderen gelden de regels met betrekking tot de inburgeringsplicht die hier staan ​​vermeld. In Brussel kunnen andere regels gelden.

Wat is het inburgeringstraject?

In Vlaanderen omvat het inburgeringsprogramma:

 • een cursus “maatschappelijke oriëntatie” over leven, werk, normen en waarden in België (in een taal die de leerling kan begrijpen)
 • een cursus Nederlands
 • individuele ondersteuning bij het zoeken naar werk, studie, enz. en assistentie bij de evaluatie van diploma’s.

De inhoud van de inburgeringscursus wordt geïntegreerd in een inburgeringscontract. Iedereen die een inburgeringscontract ondertekent, gaat ermee akkoord de opleiding regelmatig te volgen (minstens 80% van alle opleidingen volgen tijdens elk onderdeel van de opleiding).

Wie slaagt voor de cursus maatschappelijke oriëntatie en de cursus Nederlands, krijgt een attest inburgering. Nieuwkomers worden dan begeleid in hun zoektocht naar een baan of diploma (beroepsopleiding, opleiding tot zelfstandige, aanvullende Nederlandse lessen, overige studies, etc.).

Inburgeringplicht

Iedereen die het inburgeringstraject moet volgen, moet:

 • Schrijf u tijdig in bij de bevoegde instantie (u ontvangt dan een kentekenbewijs).
 • minimaal 80% van alle lessen bijwonen

Nieuwkomers die de inburgeringscursus moeten volgen en die hun verplichting niet nakomen, riskeren een bestuurlijke boete.

Bent u niet verplicht om de inburgeringscursus te volgen maar respecteert u het door u ondertekende inburgeringscontract niet, dan riskeert u alsnog een bestuurlijke boete.

Uitzonderingen

In het Vlaamse Gewest zijn sommige nieuwkomers vrijgesteld van de inburgeringsplicht:

 • Burgers van lidstaten van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en hun gezinsleden.
 • Nieuwkomers die al een inburgeringsattest hebben behaald
 • Nieuwkomers die door ernstige ziekte of handicap geen inburgeringstraject kunnen volgen
 • Nieuwkomers die een getuigschrift of diploma in het Belgische of Nederlandse onderwijs hebben behaald
 • Nieuwkomers die een volledig schooljaar voor anderstalige nieuwkomers hebben doorlopen
 • Nieuwkomers van 65 jaar of ouder
 • Arbeidsmigranten met een tijdelijke verblijfsvergunning die kan leiden tot permanent verblijf.

De laatste vier vrijstellingsmogelijkheden zijn niet van toepassing op nieuwkomers die predikant zijn van een religie in een plaatselijke kerk of een door de Vlaamse overheid erkende religieuze gemeenschap.